Kalkinpoisto-ohjeet E'Oh-kahvikoneelle


 1. Aloita poistamalla kalkkisuodatin säiliöstä ja lisää sitten säiliöön vähintään 0,5 litraa raikasta vesijohtovettä.
 2. Lisää kalkinpoistoliuosta säiliöön (1 täysi pullo). Varmista, ettei nestettä pääse valumaan säiliön ulkopuolelle (lisää tarvittaessa suojapintaa koneen alle ja ympärille, sillä kalkinpoistoliuos on syövyttävää ja voi vahingoittaa kaikkia pintoja, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin).
 3. Laita muovikapseli paikalleen (toimitetaan koneen mukana) ja sulje kahviyksikkö koneen kahvasta.
 4. Paina kahta kuppipainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
 5. Vapauta painikkeet, kun koneen keskusilmaisin (oranssi valo) vilkkuu hitaasti.
  Kone on nyt kalkinpoistotilassa, oranssi merkkivalo vilkkuu koko toimenpiteen ajan.
 6. Aseta suuri astia koneen kahvisuuttimen alle, jotta käytetty kalkinpoistoliuos saadaan talteen.
 7. Paina yhtä kuppipainikkeista.
 8. Kalkinpoistojakso alkaa: kone aktivoi pumpun 80 sekunniksi ja pysähtyy sitten. Tyhjennä säiliö ja huuhtele se raikkaalla vedellä. Tyhjennä sitten tarvittaessa säiliö käytetystä kalkinpoistoliuoksesta.

  Seuraavat huuhtelutoimet on toistettava yhteensä kolme kertaa. Koneen vesisäiliö ei saa missään tapauksessa tyhjentyä näiden kolmen huuhteluvaiheen aikana, sillä se voi vahingoittaa pumppua.
 9.  Kaada säiliöön 0,5 litraa kylmää vettä.
 10.  Paina yhtä kuppipainikkeista.
 11.  Kone käyttää pumppua 80 sekunnin ajan ja pysäyttää sen jälkeen pumpun automaattisesti.
 12. Lisää vettä säiliöön, jotta 0,5l määrä täyttyy. Tyhjennä tarvittaessa käytetyn kalkinpoistoliuoksen säiliö.
 13. Toista vaiheet 10-12 uudelleen (kahdesti). 
 14. Oranssi valo syttyy kalkinpoistojakson lopussa. Tyhjennä vesisäiliö ja täytä säiliö raikkaalla vedellä.
 15. Avaa kahviyksikkö ja poista muovikapseli. Tyhjennä ja pese podilaatikko tarvittaessa.
 16. Kalkinpoisto on suoritettu, kone on jälleen käyttövalmis.


Zinzino Customer Service
Viestin kommentointi on suljettu.